fbpx

Avís Legal

Benvingut a la plana web  de MAS I CASAS FINQUES I SERVEIS SL ( en endavant “la web”) allotjada a la URL https://www.masicasas.com/ . A continuació li exposem els  termes  i condicions d’us la web i que han de seguir els usuaris de la mateixa. Li aconsellem una lectura detinguda de la mateixa ja que qualsevol utilització contraria a les mateixes està totalment prohibida  i es susceptible de generar responsabilitats.

 

1.-Dades identificatives del titular web

 

D’ acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei  34/2002 d’ 11 de juliol de serveis de la informació i comerç electrònic a continuació li informem de les dades del titular de la web:

 

MAS  I CASAS FINQUES I SERVEIS SL

Av. Ave Maria  nº 38

17130  L’ ESCALA

CIF . B17461666

Telèfon : 972.77.49.67

Adreça de correu electrònic : info@masicasas.com

 

Inscrita en el Registre Mercantil de Girona  Volum 865, Foli 14 , Full GI-16297.

 

2.-Condicions d’accés,  utilització, i , funcionament de la Web

 

L’ accés a la web és lliure excepte quan la plana web tingui algun camp que requereixi la introducció de contrasenya.

Com a usuari  de la web s’obliga a fer sempre un ús correcte  de la mateixa i dels seus  continguts , respectant en tot moment la legalitat vigent i els drets propietat de  MAS I CASAS FINQUES I SERVEIS SL , que es reserva el dret d’excloure l’accés a la seva web de l’usuari que  actuï en sentit contrari.

MAS I CASAS FINQUES I SERVEIS SL  es reserva el dret a suspendre temporalment i sense necessitat de  preavís als usuaris l’accés a la web per dur a terme tasques de millora i/o restauració. Nogensmenys s’intentarà fer aquestes accions en hores de baixa afluència.

 

3.-Política d’enllaços

 

Es possible que la nostra web disposi d’enllaços a altres llocs  i/o planes d’Internet. MAS I CASAS FINQUES I SERVEIS SL  no assumeix cap mena de responsabilitat i control sobre  els mateixos ni sobre els seus continguts. Tampoc pot garantir la seva disponibilitat tècnica, qualitat i fiabilitat. La seva presència a la nostra web no significa que existeixi una relació de col·laboració o  associació de cap tipus entre MAS I CASAS FINQUES I SERVEIS SL  i aquest tercers.

 

4.-Propietat intel·lectual i industrial

 

Els continguts de la nostra web son titularitat de MAS I CASAS FINQUES I SERVEIS SL o  bé li  han estat cedits  per al seu ús , a títol enunciatiu i no exhaustiu,  es consideren contingut de la web les bases de dades, textos, marques, noms comercials, àudios, logotips, signes distintius,animacions, imatges, vídeos, dissenys, estructura de la plana web, etc. L’ús de la web pels usuaris no els atorga cap dret d’explotació de cap mena de classe, ni la seva titularitat, sobre els continguts de la mateixa, així com tampoc cap dret de propietat industrial i/o intel·lectual. Queda totalment prohibida la transformació, reproducció, explotació, distribució, comunicació pública i/o cessió, ja sigui a títol onerós o gratuït de qualsevol dels continguts de la web. MAS I CASAS FINQUES I SERVEIS SL  fa expressa reserva davant dels usuaris i tercers de l’exercici  de quantes accions emparin els seus legítims drets de  propietat intel·lectual i/o industrial.

 

5.-Tractament de dades de caràcter personal i Política de privacitat

 

MAS I CASAS FIUNQUES I SERVEIS SL dona compliment a allò que estableix la vigent normativa en matèria de protecció de dades personals i tractarà les seves dades amb la màxima confidencialitat. En el quadre resum següent trobarà  la informació bàsica sobre la nostra política de privacitat , però si desitja ampliar la informació sobre la mateixa pot accedir-hi  en aquesta web a l’apartat política de privacitat.

 

 

Responsable del Tractament MAS I CASAS FINQUES I SERVEIS SL

Av. Ave  Maria nº 38

17130 L’ ESCALA

 

Agent Propietat  Inmobiliaria 688
CIF B17461666
Finalitats principals del tractament -Oferir-li informació sobre els nostres  serveis.

-Gestionar les seves consultes.

Bases legitimadores del tractament -Execució del contracte de prestació de serveis.

-Consentiment.

-Compliment d’obligacions legals.

Destinataris principals -MAS I CASAS FINQUES I SERVEIS SL i empreses relacionades amb les mateixes finalitats.

 

Drets -Accés, rectificació, cancel.lació, oposició i portabilitat.

-Revocació del consentiment.

 

Origen de les dades -Facilitades pel seu titular.

-Fruit de la navegació per la nostra web ( Internet).

Transferències Internacionals de Dades -No estan previstes.
Delegat de Protecció de Dades -No  necessari per previsió legal.

 

 

6.- Legislació i jurisdicció aplicable

 

Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir en relació a la present web es resoldrà  d’acord amb la legislació espanyola i se sotmetrà , amb renúncia expressa del fur que pogués correspondre als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Figueres

 

 

 

 

Copyright 21018 MAS I CASAS FINQUES I SERVEIS SL , Av. Ave Maria nº 38 -17130 L’ESCALA

 

Call Now Button