fbpx

Política de Privacidad

POLITICA DE PRIVACITAT  I PROTECCIÓ DE DADES

MAS I CASAS FINQUES I SERVEIS SL respecta i assegura la privacitat de les dades dels seus usuaris i de tercers. Per a nosaltres garantir la seguretat i la confidencialitat  de les seves dades  és una  prioritat, volem que estigui informat de tots  aquells aspectes que li puguin afectar : SI-US-PLAU  llegeixi la present política de privacitat abans  d’ utilitzar la nostra plana  web , i per a qualsevol dubte  ens trobarà  a  info@masicasas.com

1.-INFORMACIÓ  BÀSICA

Responsable del Tractament MAS I CASAS FINQUES I SERVEIS SL

Av. Ave Maria nº 38

17130 L’ ESCALA

 

Agent Propietat Inmobiliaria 688
CIF B17461666
Finalitats principals del tractament -Oferir-li informació sobre els nostres serveis.

-Gestionar les seves consultes.

Bases legitimadores del tractament -Execució del contracte de prestació de serveis.

-Consentiment.

-Compliment d’obligacions legals.

Destinataris principals -MAS I CASAS FINQUES I SERVEIS SL i empreses relacionades amb les mateixes finalitats.

 

Drets -Accés, rectificació, cancel.lació, oposició i portabilitat.

-Revocació del consentiment.

 

Origen de les dades -Facilitades pel seu titular.

-Fruit de la navegació per la nostra web ( Internet).

Transferències Internacionals de Dades -No estan previstes.
Delegat de Protecció de Dades -No necessari per previsió legal.

2.-Ampliació de la  informació bàsica del Responsable del tractament:

MAS I CASAS FINQUES I SERVEIS SL és una societat mercantil inscrita en el registre Mercantil de Girona , Volum 865, Full GI-16297, Foli 14 , que desenvolupa la seva activitat en el sector  immobiliari , i  inscrita en el Col·legi Oficial d’ Agents de la Propietat Immobiliària de Girona  amb el número 688.

Si vol comentar o comunicar-nos qualsevol incidència relacionat a amb la nostra política de privacitat podrà dirigir-se enviant comunicació escrita a l’ adreça info@masicasas.com  o bé trucant al telèfon 972.77.49.67 Pot consultar el nostre  horari en aquesta mateixa plana web.

3.- Categories de les dades que tractem

MAS I CASAS FINQUES I SERVEIS SL únicament tracta amb el següent tipus de  dades:

3.2.-Dades identificatives del usuari : Nom , adreça de correu electrònic, i , telèfon.

3.1.-Dades identificatives de la  navegació per la nostra web : adreça IP

4.- Finalitat del  tractament

MAS I CASAS FINQUES I SERVEIS SL tractarà les seves dades de manera automàtica i/o manual per a les següents finalitats:

4.1.-Gestionar  les consultes  efectuades  mitjançant el formulari de contacte que trobarà a https://www.masicasas.com/contacte/

4.2.-Oferir-li els nostres serveis mitjançant la  utilització de qualsevol suport ,incloent-hi l’enviament de correu postal, SMS, correu electrònic, o qualsevol altre suport disponible en atenció a l’estat de la tecnologia en cada moment.

5.-Bases legitimadores per al tractament de les seves dades

5.1.-Per a la resposta i atenció de les consultes efectuades  mitjançant el formulari de contacte, la base legitimadora del tractament és  el compliment d’un interès legítim i el seu consentiment.

5.1.-Per a la remissió d’ informació de caràcter comercial i/o promocional dels nostres serveis o d’empreses afins,la base legitimadora és l’ interès  legítim de l’empresa i el seu consentiment exprés.

L’ informem  que el consentiment per al tractament de les seves dades és independent de cada finalitat, raó  per la que no s’exclouen mútuament.

6.-Destinataris de  les dades

6.1.-MAS I CASAS  FINQUES SERVEIS SL , i empreses auxiliars per a les  mateixes finalitats.

7.- Plaç de conservació de les dades

Les seves dades es conservaran el temps indispensable per donar efectivitat a la  finalitat per la qual s’han sol·licitat, excepte que l’ interessat  s’oposi al seu tractament o revoqui el seu consentiment, o bé,  que la Llei disposi una duració diferent. En tot cas, quan aquestes dades no siguin  utilitzades seran degudament bloquejades.

8.-Procediment per a l’exercici dels seus drets

Vostè podrà exercir  els seus drets de manera completament gratuïta dirigint-se  per escrit a l’ adreça de mail info@masicasas.com , acompanyant la comunicació amb un document acreditatiu de la seva identitat.

9.-Mesures de Seguretat emprades per al tractament de les seves dades

MAS I CASAS FINQUES I SERVEIS SL tractarà les seves dades personals de manera confidencial i respectant al màxim  el deure de secret respecte a les  mateixes, de conformitat amb el que està previst en la normativa d’aplicació, adoptant les mesures de caràcter tècnic i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades, i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, segons l’estat de la tecnologia, el tipus de dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposades.

MAS I CASAS FINQUES I SERVEIS SL  adoptarà  en particular les següents mesures:

  • Funcions i obligacions del personal.
  • Registre d’actes.
  • Gestió de suports i documents.
  • Control d’accessos.
  • Identificació i autenticació.
  • Còpia de seguretat i recuperació.

Totes aquestes mesures s’adoptaran sense perjudici que MAS I CASAS FINQUES I SERVEIS SL pugui adoptar en situacions concretes altres mesures d’acord amb normatives especifiques.

10.-Canvis  en la política de privacitat

MAS I CASAS FINQUES I SERVEIS SL es reserva el dret a modificar la present política de  privacitat amb la finalitat d’adaptar-la a les novetats legislatives quan fos necessari. En aquests casos , aquestes modificacions seran comunicades i difoses en la seva web prèviament a la seva aplicació.

Última actualització: 15  de maig de 2018

© 2018 MAS I CASAS FINQUES I SERVEIS  SL   Tots els drets reservats

Call Now Button